Exkursioner

Den 11 augusti anordnas tre bussturer och två stadsvandringar som det går att anmäla sig till i samband med konferensanmälan (öppnar 15 mars). En av bussturerna guidas på engelska medan de andra exkursionerna ges på svenska. För samtliga alternativ gäller att de erbjuds i mån av plats. Bussturerna (nr. 1–3 nedan) genomförs under förutsättning att tillräckligt intresse finns. Om en avgiftsbelagd exkursion ställs in återbetalas avgiften.

1.  Tanum World Heritage Site

🇬🇧 English, 09.00–15.00, SEK 400 + VAT (max 40 people)

In this excursion by bus to northern Bohuslän we explore some of the most spectacular remains of Bronze Age culture in Scandinavia: the Tanum World Heritage Site, which features the largest concentration of rock carvings in northern Europe. The bus leaves from Mässans gata 8, outside the Svenska Mässan convention centre.

Guide: Gerhard Milstreu (Director of the Tanum Rock Art Museum)

2.  ”Det norska Sverige”: Kungälv och Marstrand

🇸🇪 Svenska, 09.00–16.00, SEK 500 exkl. moms (högst 40 personer)

Vid Marstrand, skriver Evert Taube, börjar ”det norska Sverige, Sommarlandet, Viken, som det hette fordom. Och ’Elfarsyssl’ förtonar bortåt Nordre- och Göta älv i sydost”. Detta norska Sverige, om man så vill, besöker vi under en heldag. Första anhalt blir Kungälvsbygden. Här besöker vi spåren av Ytterby och Kongahälla samt Ny Kongelf intill Bohus fästning. Därefter går resan till Marstrand, handels-, sjöfarts- och fiskestaden som under det sena 1800-talet blev rikets populäraste badort, och bevistar Karlstens fästning. Bussen avgår från Mässans gata 8, utanför Svenska Mässan.

Guide: Kristina Bengtsson (arkeolog) & Erik Hallberg (historiker)

3.  Äskhults by – en agrar kulturmiljö från 1800-talet

🇸🇪 Svenska, 09.00–14.00, SEK 300 exkl. moms (högst 30 personer)

Denna halvdagstur går till kulturreservatet Äskhults by i norra Halland, en unikt välbevarad kulturhistorisk miljö från 1800-talets svenska landsbygd. Byn består av fyra gårdar med rötter tillbaka till 1600- och 1700-talen, och i det kringliggande landskapet pågår ett restaureringsprojekt för att återställa markerna till hur de såg ut strax före 1800-talets skiftesreformer. Under exkursionen får vi både en visning av byn och möjlighet att vandra längs någon av kulturstigarna i omgivningen. Bussen avgår från Mässans gata 8, utanför Svenska Mässan.

Guide: Pär Connelid (historisk-geograf)

4.  Vandring runt Älvsborgs slott i tid och rum

🇸🇪 Svenska, 09.3–11.30, gratis (högst 20 personer)

Älvsborgs slott har vid flera tillfällen varit en central plats i Nordens historia. Härifrån styrdes riket periodvis under Kalmarunionen. Under en kort vandring rör vi oss mellan olika århundraden från 1300-talet fram till vår egen samtid. Ostindiska kompaniet har lämnat tydliga spår i området och vi träffas utanför en av dessa byggnader, i dag restaurangen Sjömagasinet, på Adolf Edelsvärds gata 5.

Guide: Per Hallén (ekonom-historiker)

5.  Göteborg och andra världskriget

🇸🇪 Svenska, 09.00–11.00, gratis (högst 20 personer)

Under denna stadsvandring på 1,5–2 timmar besöker vi platser i centrala Göteborg med anknytning till andra världskriget, särskilt sådana som har koppling till spionage och militär underrättelseverksamhet rörande Norge. Vi träffas utanför Trädgårdsföreningens entré på Slussgatan 1 (mittemot Drottningtorget).

Guide: Lars Hansson (historiker)