Kontakt

Kontaktuppgifter
 

För programrelaterade frågor:

Kenneth Nyberg

E-post: nhm2022@gu.se

För abstractrelaterade frågor:

E-post: abstracts.nhm2021@appinconf.com

För frågor gällande registrering, boende och resa:

Resia Kongress

Tel: +46 (0)31 61 77 10

E-post: nhm2022@resia.se

Resia_Logo_Kongress_rgb.png