Kontakt

För programrelaterade frågor:
Kenneth Nyberg
E-post: nhm2022@gu.se

För abstractrelaterade frågor:
E-post: abstracts.nhm2021@appinconf.com

För frågor gällande anmälan, boende och resa:
Resia Kongress
Tel: +46 (0)31 61 77 10 (Telefontid tis-tors 9-12)
E-post: nhm2022@resia.se

Organisationskommitté

Per Hallén, Lars Hermanson, Henrik Janson, Johan Kärnfelt, Thomas Lindkvist, Auður Magnúsdóttir, Roddy Nilsson, Kenneth Nyberg (ordförande), Anders Ottosson och Maria Sjöberg