Nordiska historiebokspriset

Vid Nordiska historikermötets invigning den 8 augusti tillkännagavs att Nordiska historiebokspriset 2022 tilldelas Tim van Gerven för hans bok Scandinavism: Overlapping and Competing Identities in the Nordic World, 1770–1919 (Brill 2022). Läs mer om boken här.

Nordiska historiebokspriset är instiftat och utdelas av Nordiska historikerkommittén, som består av representanter för de nationella historiska samfunden i Norden, i samarbete med Scandinavian Journal of History och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet. Priset tilldelas författaren/författarna till det mest nyskapande och tankeväckande historiska verk om Nordens historia som publicerats sedan föregående Nordiska historikermöte. Syftet med priset är att stimulera intresset för Nordens historia. Böckerna nomineras av förlag och författare och pristagaren utses av en priskommitté tillsatt av Nordiska historikerkommittén.

För 2022 års utlysning hade författare och förlag möjlighet att nominera böcker till priset till och med den 28 februari. Mer information finns här (pdf):