Praktiska upplysningar

För information om trådlöst nätverk, teknisk utrustning i konferenslokalerna m.m. se sidan Teknik.

Hitta hit

Invigning, plenarföreläsningar och det avslutande rundabordssamtalet äger rum i Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20. Övriga delar av det vetenskapliga programmet genomförs i Humanisten, Renströmsgatan 6. Se sidan Lokaler för närmare upplysningar.

För information om den lokala kollektivtrafiken se Västtrafik. Tidtabeller, priser m.m. för flygbussarna från Landvetter flygplats (ca 25 min in till centrum) finns här.

Sessionstyper

Utöver de två plenarföreläsningarna och det avslutande rundabordssamtalet består det vetenskapliga programmet vid Nordiska historikermötet av 136 sessioner som genomförs i 14–16 parallella spår under de tre konferensdagarna. Det finns tre sessionstyper: tematiska sessioner (TS), rundabordssamtal (RD) och individuella papers (IP). De två förstnämnda bygger på de sessionsförslag som lämnats in till och accepterats av organisationskommittén. De förslag till individuella presentationer som accepterats har kommittén organiserat i lösligt tematiska papersessioner.

För TS- och RD-sessioner ansvarar förslagsställarna för att det finns en ordförande eller moderator som leder sessionen. För IP-sessioner utser organisationskommittén en ordförande som hjälper deltagarna att hålla tiden och att vid behov fördela ordet i samband med frågestunder och diskussion.

Tidsramar

Konferensprogrammet innehåller sessionsblock av olika längd för att tillgodose olika behov: 60, 90, 105 resp. 120 minuter. Vid programläggningen har rundabordssamtal tilldelats 90 minuter om arrangörerna inte har begärt något annat. För övriga sessioner har grundprincipen varit att varje paper eller presentation beräknas till mellan 20 och 25 minuter inklusive frågor. (I några fall har det på grund av praktiska skäl, sena avhopp etc. blivit något mer än så.) För tematiska sessioner kan arrangörerna välja att disponera den tid de tilldelats på något annat sätt om de anser det lämpligt, men i IP-sessioner tillämpas så långt möjligt en jämn fördelning av tiden mellan de papers som presenteras.