Program

Call for papers

For information in English see this page.

 

Call for papers kommer att öppna den 15 september 2021. Abstracts ska vara på engelska, danska, norska eller svenska.

Mer information om konferensprogrammet kommer att publiceras här löpande från och med 15 september 2021.