Program

Programmet vid Nordiska historikermötet består av såväl plenarföreläsningar (keynotes) som tematiska sessioner, rundabordssamtal och en avslutande plenarsession. De flesta tematiska sessioner har satts samman av enskilda forskare, men cirka en tredjedel består av individuella papers och presentationer som grupperats i sessioner av historikermötets organisationskommitté.

En preliminär version av sessionsprogrammet finns här (pdf, uppdaterad 220520). Observera att sessionskoder, salsnummer etc. kan komma att ändras fram till slutversionen av programmet som publiceras strax före konferensen, men tiderna bör ligga fast om inget oförutsett inträffar. Bortse från att vissa namn i filen är markerade i fetstil, vilket har att göra med hur programmet har genererats ur det system för hantering av abstracts som vi använder.

Översiktsprogram (preliminärt)

Mer information om konferensprogrammet kommer att publiceras här löpande.