Program

Programmet vid Nordiska historikermötet består av såväl plenarföreläsningar (keynotes) som tematiska sessioner, rundabordssamtal och en avslutande plenarsession. De flesta tematiska sessioner har satts samman av enskilda forskare, men cirka en tredjedel består av individuella papers och presentationer som grupperats i sessioner av historikermötets organisationskommitté. Se nedan för en programöversikt och länkar till det fullständiga konferensprogrammet.

Observera att på grund av flygstörningar har Maya Jasanoffs och Poul Holms plenarföreläsningar bytt plats med varandra i programmet, vilket framgår i både översikten och de olika versionerna av det fullständiga konferensprogrammet.

Det detaljerade programmet för historikermötet finns att tillgå i några olika versioner:

  • Officiellt konferensprogram: Statisk PDF-fil med slutversionen av hela programmet utom abstracts, publicerad den 13 juli 2022. Förändringar efter detta datum kommer bara att synas i det webbaserade grafiska programmet nedan, och de listas också längst ner på denna sida. PDF-filen utgör underlag för det tryckta program som delas ut i samband med registreringen i Göteborg.
  • Grafiskt program: Webbaserad version av konferensprogrammet med länkar till alla abstracts, senast uppdaterad den 5 augusti 2022.
  • Abstractbok: En PDF-fil med samtliga abstracts ordnade efter bidragstyp (individuella papers, tematiska sessioner och rundabordssamtal) och sessionsnummer. Abstractboken uppdaterades senast den 5 augusti 2022 och kommer bara att tillhandahållas i digital form.

Sena programändringar

Följande programändringar har skett efter den 13 juli 2022, då slutversionen av det fullständiga konferensprogrammet gick i tryck. Listan uppdaterades senast den 7 augusti.

• Utdelningen av Nordiska historiebokspriset har flyttats från bankettmiddagen till invigningen den 8 augusti.

• Session 1 B: Martin Skoglunds paper flyttas till session 2 B

• Session 1 J: Sofie Lindebergs bidrag utgår

• Session 1 L & 2 L: Johanna Ilmakunnas bidrag utgår

• Session 2 B: Katrin Kleemanns paper utgår och ersätts av Martin Skoglunds

• Session 3 E: Paper P7 (Sine Maria Vinther) utgår

• Session 3 L: Sessionen utgår

• Session 4 C: Sessionen utgår

• Session 4 R: Paper P34 (Christopher Thompson, Didier Goossens) utgår

• Session 6 H: Jani Marjanens paper utgår

• Session 7 F: Paper P77 (Martin Andersson) utgår

• Session 7 L: Paper P94 (Björn Hasselgren) utgår

• Session 7 L: Paper P96 (Jana Lainto) utgår

• Session 7 M: Paper P98 (Magnus Rodell) kommer att ges på svenska

• Session 8 C: Heikki Kokkos bidrag utgår

• Session 9 A: Jens Petter Nielsens bidrag utgår

• Session 9 D: Paper P112 (Hrafnkell Lárusson) utgår

• Session 9 H: Anssi Ollilainens och Eva Hellmans bidrag utgår

• Session 9 P: Paper P128 (Heini Hakosalo) utgår