Sponsorer och utställare

Värdskap
Huvudarrangör för det 30:e Nordiska historikermötet är Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, Svenska historiska föreningen och Nordiska historikerkommittén i samarbete med Göteborgs Stad samt Avdelningen för ekonomisk historia och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Svenska Historiska Föreningen, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad

Bidragsgivare

Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Göteborgs Stad

Magn. Bergvalls stiftelse

Tore Browaldhs stiftelse

Per Lindekrantz fond

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse


Utställare

Appell Förlag & Svenska litteratursällskapet i Finland

Cappelen Damm

Fagbokforlaget

Historisk tidskrift & Scandia

Historiska Media

Kriterium

Nordic Academic Press

Nordiska rådet

Studentlitteratur