Sponsorer och utställare

Värdskap
Huvudarrangör för det 30:e Nordiska historikermötet är Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, Svenska historiska föreningen och Nordiska historikerkommittén i samarbete med Göteborgs Stad samt Avdelningen för ekonomisk historia och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Bidragsgivare

Tore Browaldhs stiftelse
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
Per Lindekrantz fond
Magn. Bergvalls stiftelse
City of Gothenburg
Department of Historical Studies, University of Gothenburg

Utställare
Cappelen Damm
Studentlitteratur