Teknik

Trådlöst nätverk

Hela Humanisten, där alla parallellsessioner äger rum, täcks av ett trådlöst nätverk som är anslutet till eduroam. Om du arbetar vid ett lärosäte eller annan organisation med eduroam bör du koppla upp dig på detta nät med dina vanliga användaruppgifter från hemmainstitutionen. Det kommer också att finnas ett gästnätverk tillgängligt för historikermötets deltagare under konferensdagarna; närmare information om det ges i samband med registreringen.

Tekniken i sessionssalarna

Samtliga sessionssalar är utrustade med projektor eller bildskärm som möjliggör visning av bildspel (Powerpoint, Keynote eller motsvarande). Bildskärmskabeln i salarna är av typen HDMI, men det finns också adaptrar till de flesta vanliga typer av anslutningar såsom USB-C, DisplayPort och Mini DisplayPort. Instruktioner för uppkoppling finns i salen och om det uppstår problem går det att få hjälp av volontärer och AV-tekniker.

Det finns trådlöst nätverk i salarna men inget trådbundet nätverk och inga datorer. Ansvariga för rundabordssamtal och tematiska sessioner bör därför, om det behövs, se till att de själva eller någon annan i sessionen har en bärbar dator med sig som kan användas för att visa bildspel. För IP-sessioner kommer ordföranden tillse att det finns en dator i salen för de deltagare som inte vill använda sin egen.

Deltagare som tänker spela upp film eller ljud och tror sig behöva externa högtalare bör meddela organisationskommittén på nhm2022@gu.se så snart som möjligt. Detsamma gäller de ansvariga för sessioner där ingen av deltagarna kan tillhandahålla en dator och det därför behövs en lånedator.

Deltagande på distans

Nordiska historikermötet har planerats som en fysisk konferens och vi har inga möjligheter att ge tekniskt stöd för deltagande via videolänk (t.ex. Zoom eller Teams) i ett stort antal parallella sessioner samtidigt. Det är därför tyvärr inte möjligt att delta i historikermötet på distans, vare sig som medverkande eller åhörare.