Välkommen till Nordiska historikermötet 2022!

🇬🇧 For English version click here or see the menu at top right.

NHM2022

Vinnaren av Nordiska historiebokspriset 2022 är Tim van Gerven för hans bok Scandinavism: Overlapping and Competing Identities in the Nordic World, 1770–1919 (Brill 2022). Läs mer här.

• Anmälan på webben har stängt men det går att anmäla sig på plats i Göteborg – klicka här för mer information.

• Länkar till det fullständiga konferensprogrammet och en abstractbok finns på programsidan.

• Viktig programändring (220711): På grund av flygstörningar har Maya Jasanoffs och Poul Holms plenarföreläsningar bytt plats med varandra. Holms föreläsning kommer därmed att äga rum på förmiddagen den 8 augusti och Jasanoffs på eftermiddagen den 9 augusti. Exakta tider m.m. framgår av de olika programversioner som nås via programsidan.


Den 8-11 augusti 2022 genomförs det 30:e Nordiska historikermötet vid Göteborgs universitet. De nordiska historikermötena har hållits sedan 1905, då det första avhölls i Lund, och cirkulerar sedan dess mellan olika lärosäten i de nordiska länderna. I Göteborg har mötet tidigare hållits 1923 och 1951.

Huvudarrangör är Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, Svenska historiska föreningen och Nordiska historikerkommittén i samarbete med Göteborgs Stad samt Avdelningen för ekonomisk historia och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Huvudtemat för 2022 års konferens är ”Globalt och lokalt” och huvudtalare är professor Maya Jasanoff, Harvard University (USA) och professor Poul Holm, Trinity College Dublin (Irland). Genom valet av tema vill vi betona de förbindelser som funnits och finns mellan det globala och lokala och hur dessa påverkat och påverkar varandra, något som inte minst varit ett tydligt inslag i arrangörsstaden Göteborgs historia. Perspektiv där det globala och lokala knyts samman är både historiografiskt och politiskt angelägna.

Vi vill inbjuda till fyra dagars vetenskapligt utbyte där såväl empiriska resultat som teoretiska och metodologiska frågor med anknytning till det valda temat presenteras och diskuteras. Vid sidan av huvudtemat kommer konferensen också att ge betydande utrymme för presentationer av annan forskning producerad av nordiska historiker eller utomnordiska historiker som forskar kring nordisk historia. Konferensen är organiserad i såväl plenarföreläsningar som rundabordssamtal, tematiska sessioner och enskilda presentationer.

Call for papers stängde den 1 februari 2022 och det fullständiga programmet finns här. Uppdaterad information om programmet och praktiska upplysningar publiceras löpande på denna sida.

Väl mött i Göteborg i augusti!

Organisationskommittén för NHM2022

Svenska Historiska Föreningen, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad